skip to Main Content

Fem jordmødre er et privat jordmorsenter som ligger på Forus, Sandnes kommune. Vi er fem erfarne og engasjerte jordmødre som driver senteret og som også jobber på Kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssykehus. Å være gravid er en naturlig tilstand i livet og går som oftest greit for de fleste. Likevel innebærer den visse forandringer den gravide som arbeidsgiver bør ta hensyn til. I denne forbindelse ønsker vi som jordmødre å bidra med vår spesialkompetanse for å ivareta den gravide i samarbeid med ledelsen der hun jobber.

Fem jordmødre tilbyr:
Trekantsamtaler. Det er samtaler mellom gravid, leder og jordmor. Hver samtale vil vare ca 1 time.

Første samtale foregår tidlig i svangerskapet, ca uke 12 eller før, for å informere om rettigheter og plikter, kartlegge miljøfaktorer på den enkeltes arbeidsplass, og eventuell tilrettelegging

Andre samtale legges til rundt uke 22, for å evaluere tilrettelegging og for evt. å sette i gang ytterligere tiltak.

Tredje samtale vil være rundt uke 30 for igjen å evaluere, tilrettelegge og vurdere evt. nye tiltak.

I den første delen av samtalen snakker den gravide og jordmor sammen. I siste del av samtalen deltar også leder. Gjennom samtalen vil det komme fram om det er behov for tilrettelegging av arbeidssituasjonen til den gravide, evt. omplassering, om vanlige forandringer i svangerskapet, og hva en selv kan gjøre for å forebygge belastninger og plager. Det vil bli utarbeidet en individuell oppfølgingsplan. Denne fungerer som en kontrakt mellom leder og den gravide.
Samtalen er ikke en ordinær svangerskapskontroll.

Back To Top