skip to Main Content

Forberedende akupunktur til fødselen (modningsakupunktur) er en behandling som kan bidra til at fødselen kommer i gang rundt termindato, slik kan man unngå å gå på overtid. Da vil man kunne unngå bruk av kjemiske medikamenter for å sette fødselen i gang. En annen effekt er at selve fødselen går raskere. I tillegg viser erfaringer at mor kommer seg raskere fysisk etter fødselen. http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/60019
Andre effekter av akupunktur før fødselen kan være at den gravide får sove bedre og får mer energi til fødselen. Om den gravide er urolig og engstelig før fødselen, brukes det enkelte punkter som virker beroligende.

Akupunktur kan også være et godt hjelpemiddel ved ammeproblemer.

Alle vi i Fem jordmødre har utdannelse innen akupunktur ved Akupunkturhøyskolen i Oslo. Vi har en utdanning som er beregnet på jordmødre. Det gir oss mulighet å bruke akupunktur fra uke 37, gjennom fødsel og barseltid.

Back To Top