skip to Main Content

Noen ganger er det ikke nok at dere kommer til Fem jordmødre etter fødsel. Da kan vi tilby hjemmebesøk og gi ammeveileding, veiledning i barnestell, oppfølgingsamtale, eller hva du måtte trenge. Både mor og far får andledning til å treffe oss i sitt eget miljø.

Back To Top