Skip to content

FEM JORDMØDRE ønsker å være tilstede og ha tid for deg i forhold til dine behov når du venter barn, og i den viktige tiden etter barnet er født.

Ut fra vår erfaring som jordmødre tilbyr vi svangerskapskontroller og ultralydundersøkelser hvor vi ønsker å gi deg en unik oppfølging med god informasjon, veiledning, omsorg, og samtaler om det som er spesielt utfordrende. Vi tilbyr også oppfølging etter fødsel; ammehjelp, andre behov i forhold til barnet, samtaler/ kognitiv terapi, etterkontroll/ 6 ukers kontroll.

Vi ønsker at du skal oppleve å bli SETT, HØRT, OG FORSTÅTT, og at vår erfaring og kompetanse som jordmødre kan være med å skape en positiv tid før, under og etter at barnet er født.

Åshild Berg

Med begeistring og stort engasjement har jeg vært jordmor i 30 år.

I tillegg til å jobbe ved Fem jordmødre, jobber jeg på sykehuset ved Fødeloftet og ved Spesialposten for gravide, som er syke under svangerskapet.

Jeg har erfaring som jordmor innen fødsel og barsel, innen svangerskapsomsorg og akupunktur.

Jeg er spesialutdannet innen psykisk helse og kognitiv terapi, og har med erfaring og kompetanse på det å fremme egenutvikling og mestring av egen livssituasjon.

I tillegg til ordinær oppfølging i svangerskapet og etter fødsel, har jeg spesialitet innen samtaler og kognitiv terapi knyttet til de ulike psykiske forandringene og utfordringene en kan møte både før, under og etter svangerskapet.

Det kan være utfordringer i forhold til tanken på det å skulle bli gravid. Det kan være bekymringer, angst og depresjon i svangerskapet og/eller etter at barnet er født, eller andre forhold som gjør denne tiden ekstra utfordrende for deg.

Velkommen til å ta kontakt!
Mailadresse: aashild@femjordmodre.no
Hilsen fra Åshild Berg

karin_stangeland_forto

Karin Stangeland

Ultralydjordmor, ekte sandnesbu, gift og mor til tre.

Ultralyd av gravide og fosterdiagnostikk har vært min spesialkompetanse som jordmor siden 1990.
Jeg har min utdannelse fra nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU, og har siden opparbeidet meg lang erfaring og høy faglig kompetanse ved Fødepoliklinikken på SUS, – hvor jeg fortsatt jobber.

Det er en glede å tilby mine tjenester i et miljø med dyktige og engasjerte jordmødre. Jeg vil gjøre mitt beste for at du skal få en faglig god undersøkelse og en fin ultralydopplevelse.

Hilsen fra Karin Stangeland

Samarbeidspartnere

Back To Top