skip to Main Content

FEM JORDMØDRE ønsker å være tilstede og ha tid for deg i forhold til dine behov når du venter barn, og i den viktige tiden etter barnet er født.

Ut fra vår erfaring som jordmødre tilbyr vi svangerskapskontroller og ultralydundersøkelser hvor vi ønsker å gi deg en unik oppfølging med god informasjon, veiledning, omsorg, og samtaler om det som er spesielt utfordrende. Vi tilbyr også oppfølging etter fødsel; ammehjelp, andre behov i forhold til barnet, samtaler/ kognitiv terapi, etterkontroll/ 6 ukers kontroll.

Vi ønsker at du skal oppleve å bli SETT, HØRT, OG FORSTÅTT, og at vår erfaring og kompetanse som jordmødre kan være med å skape en positiv tid før, under og etter at barnet er født.

Åshild Berg

Med begeistring og stort engasjement har jeg vært jordmor i 24 år.

I tillegg til å jobbe ved Fem jordmødre, jobber jeg på sykehuset ved Fødeloftet og ved Spesialposten for gravide, som er syke under svangerskapet.

Jeg har erfaring som jordmor innen fødsel og barsel, innen svangerskapsomsorg og akupunktur.

Jeg er spesialutdannet innen psykisk helse og kognitiv terapi, og har med erfaring og kompetanse på det å fremme egenutvikling og mestring av egen livssituasjon.

Min spesialitet på Fem jordmødre er samtaler og kognitiv terapi knyttet til de ulike psykiske forandringene og utfordringene en kan møte både før, under og etter svangerskapet.

Det kan være utfordringer i forhold til tanken på det å skulle bli gravid. Det kan være bekymringer, angst og depresjon i svangerskapet og/eller etter at barnet er født, eller andre forhold som gjør denne tiden ekstra utfordrende for deg.

Velkommen til å ta kontakt!
Mailadresse: aashild@femjordmodre.no
Hilsen fra Åshild Berg

reidun_grov

Reidun Grov

Jeg er fra Trøndelag og er bosatt i Randaberg, er gift og har tre gutter.

Jeg har jobbet som jordmor ved siden 2002, og jobber nå på Fødeloftet og ved Spesialpost for gravide.
Jeg har tilleggsutdanning i akupunktur og kommunikologi.

Jeg føler meg privilegert som kan jobbe på Fem jordmødre og få muligheten til å møte deg/dere i en spennende tid i livet. Mitt ønske er å gi det beste utgangspunktet for en positiv opplevelse av svangerskapet.

Min styrke ligger i å ta med meg flere års erfaring fra Spesialpost for gravide og fødestuen i en oppfølging tilpasset dine/deres behov hos meg på Fem jordmødre. Dette for å skape trygghet i svangerskapet og i tiden etter som nybakte foreldre.

Mailadresse: reidun@femjordmodre.no

Hilsen fra Reidun

claudia

Claudia Heien

Ultralydjordmor, gift og to voksne døtre
Født og oppvokst i Sveits men bodd i Norge siden 1980.
Jordmor utdanning fra Bergen i 1984 og videre utdannelse i ultralyd ved NTNU Trondheim i 2002.
Har jobbet på fødeavdelingen i Stavanger i mange år og de siste årene full tid på avdeling for fosterdiagnostikk og svangerskapsomsorg ved SUS i Stavanger.
Jeg skal vikariere for Karin Stangeland i et år.

Mail: jordmor@femjordmodre.no
Hilsen Claudia

profil_hilde

Hilde Stabel Henriksen

Ultralydjordmor, opprinnelig fra Sandnes, men bor nå på Hundvåg sammen med samboeren min og hans datter.

Jeg var ferdig utdannet jordmor i 2011, og har jobbet fulltid ved Kvinneklinikken på SUS siden da.

I 2016 tok jeg en ettårig videreutdannelse innen ultralyd på Nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU i Trondheim. Jeg har etter dette jobbet i en kombinert stilling mellom Fødepoliklinikken og 7H/Fødeloftet, hvor jeg fortsatt jobber.

Mailadresse: jordmor@femjordmodre.no

Hilsen fra Hilde Stabel Henriksen

karin_stangeland_forto

Karin Stangeland

Ultralydjordmor, ekte sandnesbu, gift og mor til tre.

Ultralyd av gravide og fosterdiagnostikk har vært min spesialkompetanse som jordmor siden 1990.
Jeg har min utdannelse fra nasjonalt senter for fostermedisin ved NTNU, og har siden opparbeidet meg lang erfaring og høy faglig kompetanse ved Fødepoliklinikken på SUS, – hvor jeg fortsatt jobber.

Det er en glede å tilby mine tjenester i et miljø med dyktige og engasjerte jordmødre. Jeg vil gjøre mitt beste for at du skal få en faglig god undersøkelse og en fin ultralydopplevelse.

 

Hilsen fra Karin Stangeland

Samarbeidspartnere

Back To Top