Skip to content

Å vente barn og å få barn er kanskje den største sjansen du har til å bli kjent med deg selv på en ny måte. Dette er en tid med store muligheter for vekst og utvikling.

Å sette ord på det som oppleves som ekstra vanskelig, samt å forsøke å bearbeide følelsene, tankene og opplevelsene vil kunne hjelpe til at svangerskapet blir bedre for deg. Det vil også kunne bety at du opplever det tryggere å føde, og at tiden etter barnet er født blir bedre.

Samtaler / kognitiv terapi kan være positivt for deg dersom du

  • er engstelig for å bli gravid
  • opplever fødselsangst og gruer så mye for fødselen at det er med på å overskygge den positive forventningen før fødselen
  • ønsker å bearbeide tidligere fødsler som har vært vanskelige
  • har behov for å forebygge fødselsdepresjon
  • opplever uro, tristhet og depresjon før og etter fødselen
  • har en vanskelig livssituasjon knyttet til fortid, nåtid og/eller framtid

Samtaler/ kognitiv terapi kan du få i tilknytning til svangerskapskontrollene ved at vi setter av ekstra tid.

Du kan også få egne samtaletimer/ kognitiv terapi i tillegg til svangerskapskontrollene ut fra det som er ditt behov.

Vi tilbyr også samtaler/ kognitiv terapi etter at barnet er født.

Hva er kognitiv terapi ?
Kognitiv terapi er en øvelse der en videreutvikler evnen til å utforske egne tanker og setter spørsmålstegn ved fastlåste tankemønstre. Tilnærmingen har blitt en etterspurt terapiform. Den er en jordnær, lettforståelig og anvendelig metode, forskningsbasert og kan vise til gode resultater. Prinsippene for kognitiv terapi er relevante i forhold til en rekke problemstillinger. Folk flest kan ha nytte av den kognitive metoden, som hjelp til selvhjelp når livet butter imot, eller for og hente fram og å utvikle egne iboende ressurser. (Henviser til http://www.kognitiv.no)

Kontakt:
Les mer på min webside
Les mer på min Facebook side

Back To Top